TÔI CÓ THỂ SẠC ĐIỆN THOẠI VÀ XEM VÀO THỜI ĐIỂM CŨNG ĐƯỢC KHÔNG?

Điều này phụ thuộc vào bộ sạc. Một số có hai hoặc ba miếng đệm cho nhiều thiết bị, nhưng hầu hết chỉ có một miếng và chỉ có thể sạc một điện thoại tại một thời điểm. Chúng tôi có thiết bị 2 trong 1 và 3 trong 1 để sạc điện thoại, đồng hồ và tai nghe TWS cùng một lúc.


Thời gian đăng bài: Tháng 5 - 13 - 2021